Koučink

Koučink je rychlý a efektivní způsob, jak klienta provázet k jeho kýženému cíli. Kouč je pouze průvodcem na cestě klientova osobního růstu. Prostřednictvím otázek kouč otvírá klientovu mysl, pomáhá klientovi utřídit si myšlenky, nalézt souvislosti a dohlíží na udržení zvoleného cíle. Zároveň kouč zvyšuje osobní potenciál koučovaného.
V průběhu společných sezení kouč pomůže klientovi určit konkrétní cíle a pomocí kladení řady otázek pomáhá hledat nové možnosti řešení, určit jednotlivé malé kroky k cíli. Mezi jednotlivými schůzkami kouč sleduje, zda stanovené úkoly klient opravdu plní, a pozitivně ho motivuje. Neptá se, proč klient jednotlivé úkoly nesplnil, spíš se zajímá o to, co udělat jinak, aby tyto úkoly byly plněny do budoucna.  Je pevnou vůlí, která klientovi pomáhá, když ta jeho není dost silná. Na konci koučování si klient splní své cíle a zároveň zjistí mnoho nového sám o sobě.

Kouč není poradce, který klientovi radí, kouč není ani terapeut ani psycholog, který určuje klientovu osobnost. Kouč dokonce není ani poradce nebo mentor. Kouč neposkytuje v průběhu rozhovoru rady nebo řešení dané situace.
Při volbě kouče je nejdůležitější vzájemná důvěra. Vyzkoušejte si vašeho budoucího kouče, zda je to člověk právě podle „vašeho gusta“.